M E G H Í V Ó


a    BUGACI  Aranykalász Mezőgazdasági, Élelmiszeripari, Ipari és Kereskedelmi Zártkörűen működő Részvénytársaság

(Székhely:6114 Bugac, Rózsa u. 6.) igazgatósága

2024. május 23-án (csütörtökön) 15 órára rendes évi közgyűlést hív össze.

Helyszín: 6114 Bugac, Felsőmonostor 70. Ipartelep étterem.

A közgyűlés napirendje:

   1.   a)       Az igazgatóság beszámolója,  a felügyelő bizottság  és a könyvvizsgáló jelentése a társaság 2023. évi gazdálkodásáról. 

     b)       Határozathozatal az igazgatóság 2023. évi gazdálkodásáról készült     beszámoló elfogadásáról, a felügyelő bizottság és a könyvvizsgáló jelentéséről.

    2.    A társaság 2024. évi üzleti terve.

    3.   Tisztségviselők, felügyelő bizottság tagok és könyvvizsgáló választása.

    4.   Alapszabály módosítás.

    5.    Egyéb bejelentések, indítványok.

A közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltételei:

A közgyűlésen a részvényesek személyesen, vagy szabályszerű (közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt) meghatalmazással igazolt képviselőjük útján vehetnek részt. Kérjük a tisztelt részvényeseinket, ill. képviselőiket, hogy a közgyűlés helyszínén legkésőbb 14 óra 30 percig megjelenni szíveskedjenek a regisztráció és a szavazólapok átvétele céljából.

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a társaság a megismételt közgyűlést ugyanazon a helyszínen 2023. 05. 29-án 15 órakor tartja meg. A megismételt közgyűlés a képviselt szavazatok számától függetlenül határozatképes az eredeti napirenden szereplő ügyekben.

Bugac, 2024. 05. 06.


                                                                                  Bugaci Aranykalász Zrt

                                                                                          Igazgatósága 

M E G H Í V Ó 

M E G H Í V Ó a    BUGACI  Aranykalász Mezőgazdasági, Élelmiszeripari, Ipari és Kereskedelmi Zártkörűen működő Részvénytársaság (Székhely: 6114 Bugac, Rózsa u. 6.) igazgatósága 2023. május 20-án (szombaton) 9 órára rendes évi közgyűlést hív össze.

Helyszín: 6114 Bugac, Felsőmonostor 70. Ipartelep étterem.

A közgyűlés napirendje:

   1.   a)       Az igazgatóság beszámolója,  a felügyelő bizottság  és a könyvvizsgáló jelentése a társaság 2022. évi gazdálkodásáról. 

     b)       Határozathozatal az igazgatóság 2022. évi gazdálkodásáról készült beszámoló elfogadásáról, a felügyelő bizottság és a könyvvizsgáló jelentéséről.

  

  2.    A társaság 2023. évi üzleti terve.

3.    Egyéb bejelentések, indítványok.

A közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltételei:

A közgyűlésen a részvényesek személyesen, vagy szabályszerű (közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt) meghatalmazással igazolt képviselőjük útján vehetnek részt. Kérjük a tisztelt részvényeseinket, ill. képviselőiket, hogy a közgyűlés helyszínén legkésőbb 8 óra 30 percig megjelenni szíveskedjenek a regisztráció és a szavazólapok átvétele céljából.

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a társaság a megismételt közgyűlést ugyanazon a helyszínen 2023. 05. 23-án 14 órakor tartja meg. A megismételt közgyűlés a képviselt szavazatok számától függetlenül határozatképes az eredeti napirenden szereplő ügyekben.

Bugac, 2023. 05. 02.

                                                                                                  Bugaci Aranykalász Zrt  

                                                                                                          Igazgatósága