MEGHÍVÓ – 2022 május 27.


A   BUGACI  ARANYKALÁSZ Mezőgazdasági, Élelmiszeripari, Ipari és Kereskedelmi Zártkörűen működő Részvénytársaság

(Székhely: 6114 Bugac, Rózsa u. 6.) igazgatósága

2022. május 27-én (pénteken) 14 órára rendes évi közgyűlést hív össze.

Helyszín: 6114 Bugac, Felsőmonostor 70. Ipartelep étterem.

A közgyűlés napirendje: 


    • Az igazgatóság beszámolója,  a felügyelő bizottság  és a könyvvizsgáló jelentése a társaság 2021. évi gazdálkodásáról.
    • Határozathozatal az igazgatóság 2021. évi gazdálkodásáról készült beszámoló elfogadásáról, a felügyelő bizottság és a könyvvizsgáló jelentéséről.
  1. A társaság 2022. évi üzleti terve.
  2. Egyéb bejelentések, indítványok.

A közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltételei:

A közgyűlésen a részvényesek személyesen, vagy szabályszerű (közokiratba vagy teljes bizonyító erejű  magánokiratba foglalt) meghatalmazással igazolt képviselőjük útján vehetnek részt. Kérjük a tisztelt részvényeseinket, ill. képviselőiket, hogy a közgyűlés helyszínén legkésőbb 13 óra 30 percig megjelenni szíveskedjenek a regisztráció és a szavazólapok átvétele céljából.

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a társaság a megismételt közgyűlést ugyanazon a helyszínen 2022. 05. 31-én 14 órakor tartja meg. A megismételt közgyűlés a képviselt szavazatok számától függetlenül határozatképes az eredeti napirenden szereplő ügyekben.

Bugac, 2022. 05. 12.

Bugaci Aranykalász Zrt
Igazgatósága