MEGHÍVÓ – 2020 szeptember 11.


a    Bugaci  Aranykalász Zrt

(Székhely:6114 Bugac, Rózsa u. 6.) igazgatósága

2020. szeptember 11-én (pénteken) 14 órára

rendes évi közgyűlést hív össze.

Helyszín: 6114 Bugac, Felsőmonostor 70. Ipartelep étterem.

A közgyűlés napirendje: 

   1.    Az igazgatóság beszámolója,  a felügyelő bizottság  és a könyvvizsgáló 

jelentése a társaság 2019. évi gazdálkodásáról.  A rendkívüli helyzet miatt a 102/2020. (IV.10.) Korm.rendelet alapján az igazgatóság által elfogadott beszámoló és osztalék fizetés ismertetése, határozat hozatal az elfogadott beszámolóról és osztalék fizetésről.

    2.  A társaság 2020. évi üzleti terve.

    3.  Javaslat a társaság alapszabályának  módosítására.

    4. Tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok  és könyvvizsgáló választása.

    5. Tisztségviselők, felügyelőbizottság tagjainak és könyvvizsgáló díjazásának 

megállapítása.

    6.    Egyéb bejelentések, indítványok.

A közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltételei:

A közgyűlésen a részvényesek személyesen, vagy szabályszerű (közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt) meghatalmazással igazolt képviselőjük útján vehetnek részt. Kérjük a tisztelt részvényeseinket, ill. képviselőiket, hogy a közgyűlés helyszínén legkésőbb 13 óra 30 percig megjelenni szíveskedjenek a regisztráció és a szavazólapok átvétele céljából.

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a társaság a megismételt közgyűlést ugyanazon a helyszínen 2020. 09. 15-én 14 órakor tartja meg. A megismételt közgyűlés a képviselt szavazatok számától függetlenül határozatképes az eredeti napirenden szereplő ügyekben.

Magyarországon jelenleg is fennálló Covid-19 járvány miatt, kérem a részvényeseket, hogy szájmaszkban jelenjenek meg a közgyűlésen, valamint mérjék fel az egészségügyi kockázatát a közgyűlésen való személyes részvételnek. 

Bugac, 2020. augusztus 26.

  Bugaci Aranykalász Zrt

          Igazgatósága